ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De goederen blijven eigendom van TIVERDO

2. De klant erkent deze goederen in goede staat te hebben ontvangen.

3. De klant is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen van zodra deze de gebouwen van TIVERDO hebben verlaten.

4. De klant staat in voor de teruggave van de goederen in de staat zoals hij deze heeft ontvangen, waarbij de klant alle nodige zorgen en verzekeringen zal besteden aan de goederen teneinde deze teruggave te verzekeren.

5. De klant zal instaan voor teruggave van de goederen, zelfs ingeval van overmacht.

6. Betalingsvoorwaarden levering: overschrijving op voorhand. Er zal geen levering plaats vinden als het totale te betalen bedrag niet zichtbaar is op de rekening van TIVERDO

7. Betalingsvoorwaarden zelf afhalen: Overschrijving vooraf of betaling in cash. Er zal geen afhaling mogelijk zijn als het totale te betalen bedrag niet zichtbaar is op de rekening van TIVERDO. Betaling met de bancontact-app is ook mogelijk.

8. Goederen mogen door de klant zelf afgehaald en teruggebracht worden met een aanhangwagen indien deze de mogelijkheid heeft om de goederen vast te binden, bescherming biedt tegen regen en andere weersinvloeden en zich in degelijke/propere staat bevindt. Indien niet aan deze vereisten wordt voldaan kunnen wij uw bestelling alsnog weigeren en een boete aanrekenen van 50% van de huurwaarde met een minimum van € 50 exclusief BTW.

9. Zelf afhalen en terugbrengen: laden en lossen gebeurt door de klant zelf. Bij zware stukken kan er op aanvraag hulp bekomen worden.

10.Uiterste wijziging datum is 5 dagen voor levering datum. Gevraagde wijzigingen binnen de 5 dagen worden niet toegestaan.

11. Uiterste annuleringsdatum is 5 dagen voor leveringsdatum. Bij annulering na opgegeven periode kan er 50% van het totale bedrag

aangerekend worden.

12. Wij leveren op de plaats die de klant verkiest doch bij afstanden groter dan 30 meter van vrachtwagen tot locatie kan er een meerprijs worden aangerekend. Dit is ook van toepassing wanneer er moet geleverd worden op onverharde ondergrond zoals gras, kiezelstenen, grind, zand,... . Enkel tenten en toebehoren zijn hier van vrijgesteld. 

13. TIVERDO is niet verantwoordelijk als de gehuurde goederen niet op de gewenste locatie kunnen geplaatst worden door onvoorziene omstandigheden: Doorgang geblokkeerd, afmetingen doorgang te klein en dergelijke onvoorzienbare factoren. De klant is in deze gevallen verantwoordelijk en kan geen schadevergoeding verhalen op TIVERDO.

14. Alle materialen worden op het gelijkvloers geleverd. 

15. Leveringen via trappen worden enkel uitgevoerd na aanvraag op voorhand. Zonder aanvraag moet dit ter plaatse met de transportverantwoordelijke besproken worden. De meerprijs hiervan wordt aan de hand van het aantal trappen, situatie ter plaatse en aantal goederen berekend.

16. Leveringen via lift wordt enkel uitgevoerd na aanvraag op voorhand. Zonder aanvraag moet dit ter plaatse met de transportverantwoordelijke besproken worden. De meerprijs hiervan wordt aan de hand van het aantal verdiepingen, situatie ter plaatse en aantal goederen berekend.

17. De glazen moeten terug met opening naar beneden en per soort in de bakken geplaatst worden. Voor niet gesorteerde glazen zullen wij een boete aanrekenen van 1,00 € exclusief btw per bak.

EXTRA INFO

Om u nog beter van dienst te zijn gelieve de geleverde goederen te controleren. Bij vaststelling van schade, tekorten of defecten gelieve ons te contacteren op het volgende nummer of via email: 

Via telefoon: 0473 82 56 87

Via email: info@tiverdo.com

Melding van schade na uw event kunnen wij helaas niet meer aanvaarden.

Gelieve alle gehuurde goederen bij ophaaldatum terug te plaatsen zoals afgeleverd. Extra werk = extra kosten!

De reiniging van de gehuurde goederen is voor TIVERDO.

Na controle en reiniging van de bestelling door de verantwoordelijke zullen de mogelijke tekorten, en breuk worden medegedeeld via mail. De meldingsperiode kan variëren van 1 tot 14 kalenderdagen na uw event.

Zonder tegenbericht zullen deze gefactureerd worden 14 kalenderdagen na melding.

Tekorten kunnen door de klant geretourneerd worden tot 14 kalenderdagen na vaststelling. Na deze termijn worden geen terugbetalingen meer uitgevoerd.

De huurovereenkomst wordt als aanvaard beschouwd bij het bevestigen van de bestelling.

0

MY CART